WITASZYCE - Wigilia  Okręgu Centralnego

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi !

Na zaproszenie Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP i Wiceprezesa Zarządu Zjednoczenia - brata Jana Klauzy ,w dniu 11 grudnia 2016 r., delegacje Bractw  Kurkowych tworzących Okręg Centralny , zebrały się na uroczystym spotkaniu. Odbyło się on  w pięknym wnętrzach pałacu w Witaszycach do którego przybyły delegacje bractw :  

- Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych w Kaliszu  

- Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi  

- Bractwa Strzelców Kurkowych " Lechity " w Otwocku  

- Bractwa Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie  

- Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych w Łasku  

- Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego - Bractwa Kurkowego w Sieradzu

-  Łomżyńsko - Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu  

- Bractwa Kurkowego Świętego Sebastiana w Radomiu  

-  Podlasko - Koziorackiego Bractwa Kurkowego w Konstantynowie Lubelskim 

 - oraz nowego Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.

     Prezes br. Jan Klauza dokonał bardzo merytorycznej oceny pracy statutowej  naszego okręgu i bractw w roku bieżącym  , oraz  przedstawił informację o pracach organizacyjnych Zarządu Zjednoczenia m.in. budowy pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu . Bractwa złożyły raporty o podjętych działaniach i przekazały darowizny na ten cel. Tematem obrad ponadto  było m.in., zatwierdzenie terminarza imprez centralnych i strzelań na rok 2017.       

        W części uroczystej  br. Jan Klauza , przywitał  przybyłe delegacji  i zaproszonych gości, w śród nich m.in. br. Adama Gołembowskiego - Prezesa Zarządu Zjednoczenia , Zarząd i Prezesów Okręgów. Następnie po odśpiewaniu kolęd i koncelebry duchowej przez kapelana ks. kan. Jacka Plota , złożyliśmy sobie życzenia świąteczne oraz  zaproszeni zostaliśmy do wieczerzy wigilijnej. Był również czas na złożenie darów na ręce Prezesa Okręgu, celem wzbogacenia jego kolekcji muzealnej. Brat Tomasz Klauza zaprosił nas do obejrzenia uzupełnionej nowej kolekcji w Muzeum Brackim.          Było wiele serdeczności i wzruszeń ,tworzenia nowych planów i zamierzeń oraz podziękowań dla gospodarza brata Jana i fundatora spotkania brata Tomasza Klauzów, za zaproszenie i bogactwo stołu.                                           

                        Z brackim pozdrowieniem 

                              br.Ignacy Ścibiorek                

                    Wiceprezes OC ZKBS RP 

 Zdjęcia w załączniku z części opłatkowej / Wigilia Witaszyce/ autorstwa Ryszarda Sierocińskiego.