18 wrzesień 2016 - JASNA GÓRA

        W niedzielę 18.09.2016 Bractwa Kurkowe  Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, odbyły III pielgrzymkę do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę.      

      W pielgrzymce której organizatorem było Radomskie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana , uczestniczyli bracia wraz rodzinami z Bractw :

- kaliskiego, 

- sieradzkiego,

- łódzkiego, 

- łaskiego, 

- świętokrzyskiego, 

- radomskiego, 

 - warszawskiego, 

- łomżyńsko – drohickiego,

- kozieradzkiego 

 - lubelskiego. 

     Pierwszym inicjatorem pomysłu pielgrzymki bractw naszego okręgu w roku 2014, był br. Kazimierz Ciszek - Podskarbi , który przy wsparciu br. Sławomira Adamca - Hetmana Bractwa i akceptacji br. Jana Klauzy - Prezesa Okręgu Centralnego je  zorganizował .

      W roku bieżącym po raz trzeci podjął ten trud, za co my bracia pielgrzymi serdecznie dziękujemy. Msza święta w Kaplicy Matki Bożej sprawowana była w intencji braci i ich rodzin. W koncelebrze uczestniczył m.in. łódzki kapelan ŁTSBK br. płk Jerzy Kołodziejczak. 

      Po mszy uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, a następnie w kaplicy MB odbyliśmy spotkanie z ks. abp Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim. 

Wcześniej  odbyło się spotkanie przy wspólnym obiedzie , gdzie br. Jan Klauza przywitał uczestników i przedstawił cele do realizacji w najbliższym okresie. Uczestnicy naszej pielgrzymki mogli też zobaczyć jasnogórskie muzea oraz skupić się na osobistej modlitwie.-                                                                                    

         Z brackimi pozdrowieniami 

        br.generał  Ignacy Ścibiorek                 

           Wiceprezes OC  ZKBS RP

 PS. Szczegółowe sprawozdanie przedstawi brat Kazimierz Ciszek , a profesjonalnymi zdjęciami obdarzy nas brat Ryszard Sierociński.

Poniżej linki do filmowej relacji z III pielgrzymki Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego na Jasną Górę.

Filmiki są nagrywane w odcinkach, dostępne też na FB

Kolejna IV pielgrzymka jak zwykle w III niedzielę września 17.09.2017. Już dziś zaplanuj udział w pielgrzymce.      

http://www.youtube.com/watch?v=vFooEhVs2zM

http://www.youtube.com/watch?v=O1WbVY3fjLk

http://www.youtube.com/watch?v=lRE57Rk8b40

Z brackim pozdrowieniem

Kazimierz Ciszek - podskarbi

Tel. 602 650 374

www.bractwokurkowe.radom.pl