Od 1994  tytuł " KRÓLA KURKOWEGO"

Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" zdobyli bracia :    

 


1994/95 I Król  Kurkowy br.Dziki Adam zwany „Dziki”   - I bal  rok 1995                 

 I Wicekról br. Koperski Marian zwany „Niekudłaty”              

II  Wicekról br. Kałużny Bronisław  zwany „Sprawiedliwy”1996 II Król  Kurkowy br.Sylwestrzak Andrzej zwany „Szlachetny”- II bal rok 1997                

 I Wicekról br. Cholaś Stanisław zwany „Złoty”             

 II  Wicekról br. Wielec Stanisław zwany„„Stanisław”

1997    III Król  Kurkowy śp. br. Kurczewski Stefan zwany „Brodaty”              

 I Wicekról br. Majewicz Andrzej zwany „Szczodry”             

 II  Wicekról śp.br. Maląg Lech zwany „Dobrotliwy”1997    IV Król  Kurkowy br. Majewicz Andrzej zwany „Szczodry”                  

-  III bal rok 1998             

  I Wicekról śp.br. Maląg Lech zwany „Dobrotliwy”1998    V Król  Kurkowy br. Koperski Marian zwany „Niekudłaty”                  

- IV  bal rok 1999

              I Wicekról br. Dobiński Ryszard „Lwie Serce Północy”

           II  Wicekról ś.p.br. Wilczak Jan zwany „Jan z Kalinowa”1999    VI Król  Kurkowy Filipiak Jarosław zwany „Biesiadny  ”                      

 - V  bal rok 2000

  I Wicekról br. Sylwestrzak Andrzej  zwany „Szlachetny”

           

 II  Wicekról śp.br. Czerwiński Waldemar zwany  „Lubicz
2000    VII Król  Kurkowy Dobiński Ryszard zwany „Lwie Serce Północy”      

- VI  bal rok 2001               

 I Wicekról br. Ścibiorek Ignacy zwany „Ogniste Serce”             

II  Wicekról śp.br. Jakubowski Zbigniew zwany  „Szczodre Serce”2001    VIII Król  Kurkowy Filipiak Jarosław zwany „Biesiadny”                 

- VII  bal rok 2002

   I Wicekról br. Fryczka Piotr zwany „Wielki”

II  Wicekról br. Pieńkowski Janusz  zwany  „Medialny


2002    IX  Król  Kurkowy Marjański Andrzej zwany „Pstrąg”                           

- VIII  bal rok 2003             

  I Wicekról br. Tylżanowski Marek zwany „Rycerski”

   II  Wicekról br. Kałużny Bronisław zwany  „Sprawiedliwy”
2003    X  Król  Kurkowy śp. br. Kowalewski Jacek  zwany „Jacek Czarny”      

 - IX  bal rok 2004

I Wicekról śp.br. Sobotka Jan  zwany „Jan ze Zgierza”

    

 II  Wicekról br. Sylwestrzak Andrzej  zwany  „Szlachetny2004    XI  Król  Kurkowy Marek Tylżanowski zwany „Rycerski”                       

- X  bal rok 2005

 I Wicekról śp.br. Sobotka Jan zwany „Jan ze Zgierza”

  II  Wicekról br. Marjański Andrzej  zwany  „Pstrąg”2005   XII Król  Kurkowy Jaworski Ryszard zwany „Ryszard z Zielonej Góry” 

 - XI bal rok 2006

I Wicekról br.Wielec Stanisław zwany „Stanisław””

  II  Wicekról br. Marjański Andrzej zwany  „Pstrąg”2006    XIII  Król  Kurkowy Lewandowski Dariusz zwany „Szczęśliwy”         

- XII  bal rok 2007  

  I Wicekról br.Wielec Stanisław zwany  „Stanisław”

II  Wicekról br. Kulanty Edward  zwany  „Waleczny
2007    XIV  Król  Kurkowy Lewandowski Dariusz zwany „Szczęśliwy”        

 - XIII bal rok 2008

 I Wicekról br. Wieczorek Jarosław zwany  „Radosny”

II  Wicekról br. Kałużny Bronisław zwany  „Sprawiedliwy”2008    XV  Król  Kurkowy Dobiński Ryszard zwany „Lwie Serce Północy”  

 - XIV  bal rok 2009

  I Wicekról br. Zaleski Krzysztof zwany  „Promienisty”  

 II  Wicekról br. Karolak Witold zwany  „Książe”
2009    XVI Król  Kurkowy Wachowicz Jerzy zwany „Jerzy herbu Dąbrowa”  

- XV bal rok 2010

  I Wicekról br. Kałużny Bronisław  zwany  „Sprawiedliwy”

II  Wicekról br. Wieczorek Jarosław zwany  „Radosny
2010    XVII Król  Kurkowy Wieczorek Jarosław zwany „Radosny”            

- XVI  bal rok 2011

  I Wicekról br. Włodzimierz Tłokiński zwany  Włodzimierz herbu „Stalowy”

  

II  Wicekról br. Kałużny Bronisław  zwany  „Sprawiedliwy”


 


2011 XVIII Król Kurkowy Łuczyński Włodzimierz           

 zwany „Sokole Oko”  

- XVII  bal rok 2012             

I Wicekról br. Gajewski Robert zwany  „Niezłomny”            

II  Wicekról śp br. Łuczyński Witold zwany  „Przyjazny”
2011 XIX Król  Kurkowy Gajewski Robert zwany „Niezłomny”             

   I  Wicekról śp br. Łuczyński Witold zwany  „Przyjazny”.

 2012    XX Król  Kurkowy Dolecki Dariusz  zwany „Dariusz Niepodległy - Maksimus” 

-  XVIII  bal rok 2013              

 I Wicekról  br. Bronisław Kałużny zwany  „Sprawiedliwy”

II  Wicekról br. Edward Kulanty zwany „Waleczny”

2013   XXI Król Kurkowy Grzegorz Religa   zwany  "Niestrudzony" 

 -  XIX  bal rok 2014       

 I Wicekról  śp br. Witold Łuczyński zwany  „Przyjazny”              

 II  Wicekról br. Stanisław Cholaś   zwany „Złoty


2014   XXII Król Kurkowy   Ignacy Ścibiorek   zwany  "Ogniste Serce" 

 -  XX  bal rok 2015 .01.17

             -  I Wice Królem br. Dariusz Dolecki „Dariusz Niepodległy zwany Maksimus”.
            - II Wice Królem  br. Ryszard Jaworski zwany „Ryszardem z Zielonej Góry” 2015    XXIII Król  Kurkowy Dolecki Dariusz  zwany „Dariusz Niepodległy - Maksimus” 

-  XXI  bal rok 2016    

             -  I Wice Król  br. Ignacy Ścibiorek   zwany  "Ogniste Serce"
            - II Wice Król  br. Ryszard Jaworski zwany „Ryszardem z Zielonej Góry


2016 XXIV Król Kurkowy br. Andrzej Sylwestrzak zwany „ Szlachetny”.   

 -  XXII  bal rok 2017

 -  I Wice Król  br. Edward Kulanty zwany  " Waleczny"
 - II Wice Król  br. Marek Bartel zwany   „Taurus”

.2017 XXV Król Kurkowy br. Piotr Fryczka zwany „ Wielki”.   

 -  XXIII  bal rok 2018

 -  I Wice Król  br. Ryszard Jaworski zwany  " Ryszard z Zielonej Góry"
 - II Wice Król  br. Włodzimierz Tłokiński zwany   „Stalowy”