Drodzy Bracia

   spieszę donieść, że dnia 3 września 2017 r. odbyło się, na strzelnicy LP w Pyszkowie k. Złoczewa, Strzelanie Królewskie naszego Bractwa. Oprócz strzelania głównego o tytuł Króla i jego Rycerzy oraz o Puchar VIP-a, bracia i zaproszeni goście mieli możliwość strzelania o cztery tarcze:

- Tarczę brata Jerzego Kowalskiego Króla Kurkowego AD 2016,

- Tarczę brata Konrada Jakubowskiego Farynarza Bractwa,

- Tarczę PPH Morfish Romana Ciołka 

- Tarczę Regionalnego Portalu

Informacyjnego "Sieradz To My". W wyniku eliminacji zwycięzcami tych strzelań zostali:


I. W strzelaniu o godność Króla i Rycerzy zostali:

    1. Królem AD 2017 - brat Tadeusz GODZIŃSKI

    2. I Rycerzem - brat Zbigniew KRASIŃSKI

    3. II Rycerzem - brat Leszek WOJTCZAK

II. W strzelaniu o Tarczę Króla Kurkowego AD 2016 r.  brata Jerzego KOWALSKIEGO zajęli:

    I miejsce - siostra Katarzyna GAJEWSKA

    II miejsce - brat Robert GAJEWSKI

    III miejsce - brat Marek BARTEL

III. W strzelaniu o Tarczę Farynarza Bractwa brata Konrada JAKUBOWSKIEGO, zajęli:

    I miejsce - siostra Katarzyna GAJEWSKA

    II miejsce - brat Dariusz LEWANDOWSKI

    III miejsce - brat Zbigniew KRASIŃSKI

IV. W strzelaniu o Tarczę PPH "Morfish" Romana CIOŁKA, zajęli:

    I miejsce - brat Zbigniew KRASIŃSKI

    II miejsce - siostra Katarzyna GAJEWSKA

    III miejsce - brat Robert GAJEWSKI

V. W strzelaniu o Tarczę Regonalnego Portalu Informacyjnego SIERADZ TO MY, zajęli:

    I miejsce - brat Zbigniew KRASIŃSKI

    II miejsce - brat Dariusz LEWANDOWSKI

    III miejsce - Monika KĘPA

VI. W strzelaniu o Puchar VIP-a, zajęli:

    I miejsce - Piotr ANDRZEJAK

    II miejsce - Jolanta KUPIS

    III miejsce - Konrad MASŁOWSKI

       Po zakończeniu strzelań odbyła się jeszcze niezwykle sympatyczna i podniosła uroczystość: przy znajdującym się niedaleko, w tym samym kompleksie leśnym, pomniku poległych w lutym 1863 roku Powstańców Styczniowych przyjęliśmy w poczet kandydatów naszego Bractwa pana Romana Ciołka, współpracującego z nami Prezesa firmy PPH "Morfish".

    Po raz pierwszy mieliśmy zaszczyt gościć zarówno na strzelaniu jak i na uroczystości przy pomniku, nowego Dowódcę 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia Garnizonu Warszawa, płk Roberta KRUPĘ. 

Starszy Bractwa

br. Jerzy Kowalski