Szanowni Bracia i Siostry !

       W dniu 24 czerwca 2017 r. Łódzkie TS Bractwo Kurkowe było gospodarzem kolejnego posiedzenia Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

     Spotkaniu przewodniczył br. Adam Gołembowski - Prezes Zjednoczenia , a wśród zaproszonych były delegacje deklarujące akces wstąpienia do naszego Zjednoczenia. Po wystąpieniach delegatów oraz informacji formalnych br. Artura Piętucha - Sekretarza Zarządu , w głosowaniu zostały przyjęte w struktury Zjednoczenia :
- Mazowiecko - Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku z/s w Ostrowi Maz. ,

 - Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwocjantów w Gorlicach ,

 - Dolnośląski Regiment Kurkowych Bractw Strzeleckich w Głogowie.

       Gratulacje i najlepsze życzenia w działalności brackiej !

     Ponadto Zarząd Zjednoczenia omawiał :

- organizację uroczystości odsłonięcia Pomnika Brata Kurkowego w / Poznaniu / wrzesień br. /

- sprawy działalności strzeleckiej

- /zmiany w ustawie / - szkolenia artylerzystów bracich

 - sprawy bieżące.

   Na naszej strzelnicy odbył się w tym czasie kolejny " Piknik Rady Królewskiej ",

w której wzięli udział nasi bracia i przyjaciele z rodzinami.

     W imieniu łódzkiego bractwa organizatorem był br. Robert Gajewski - Król Okręgu Centralnegi i I Wicekról ŁTSBK.

       Z pośród pięciu konkurencji można było zdobyć m.in. :

 - Tarczę Rady Królewskiej

 - Puchary Brata Honorowego br. Ryszarda Dobińskiego.

   Do turnieju włączyli się członkowie Zarządu z br. Zdzisławem Kaczmarkiem - Strzelmistrzem Zjednoczenia .
  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje " z pneumatyka " dla dzieci i młodzieży.  


      Król OC br. Robert Gajewski przekazał kwotę 1200 zł. jako zysk ze strzałowego w turnieju Rady Królewskiej, który miał miejsce w dniu 24 czerwca 2017 r.

Brat Robert Gajewski - organizator turnieju , przekazał powyższą kwotę br. Jerzemu Kąckiemu na zakup broni.

Wielkie podziękowania !

                             Z brackimi pozdrowieniami      

                                   br.generał Ignacy Ścibiorek                                                             

                                     Starszy Ł.T.S.B.K.

                          Członek Zarządu Zjednoczenia