Szanowni Panowie Bracia !

W dniu 20 bm. w  Pleszewie w siedzibie Bractwa Kurkowegp, odbyło się posiedzenie członków Zarządu Zjednoczenia , któremu przewodniczył br. Adam Gołembowski - Prezes. Zarząd Zjednoczenia m.in.

- przyjął projekt budzetu na rok 2016,

- zatwierdził program przebiegu Zjazdu Zjednoczenia w Pleszewie w dniach 9 i 10 kwietnia br,

- przyjął projekt " Regulaminu mundurowego ", i "Regulaminu odznaczeń " oraz zastrzegł "Barwy i znaki Zjednoczenia", 

- zatwierdził wzór projektu "Pomnik Brata Kurkowego' z okazji 25 - lecia reaktywowania Zjednoczenia - etap I w  stroju mundurowym i w przyszłości etap II w  stroju kontuszowym, Zarząd apeluje do szanownych Bractw i Braci o stosowne wpłaty

- przyjął w struktury naszego Zjednoczenia Bractwo z Lubonia,  / aktualnie należy 120 bractw /,

- zatwierdził wnioski o nadanie najwyższych odznaczeń brackich.

Ponadto gospodarze zaprezentowali swoją nowo oddaną strzelnicę oraz miejsce planowanego Zjazdu .Brat Zdzisław Grzelka poinformował o budowie i odsłonięciu pomnika Króla Jana Sobieskiego w Wiedniu / 11 września br/ , a ja o organizacj uroczystości pogrzebowych br. Dariusza Olejnika w dniu 22 bm. w Sieradzu.Był on członkiem Sieradzkiego TS Bractwa Kurkowego ale też członkiem Komisji rewizyjnaj Okręgu Centralnego.  Informację merytoryczną z posiedzenia przedstawi br. Marian Satała - rzecznik Zjednoczenia.-

                                                           

                                            Z brackim pozdrowieniem  br.generał Ignacy Ścibiorek
                                                                     Starszy  Ł.T.S.B.K.

prev next