4 wrzesień 2016 - RZGÓW

Proszę braci - uczestników Dożynkek w Rzgowie o krótką informację.